Inverzná lavica ( inverzný stôl, autotrakčná lavica )

V dávnej minulosti jeden z najznámejších antických lekárov, Aristoteles, už 400 rokov pred našim letopočtom poznal pozitívne vplyvy správneho držania tela, a na odstránenie fyziologických ťažkostí používal cvičenie na rebríkoch, kde svojich pacientov vešal dolu hlavou pod rozličnými uhlami podľa potreby.

V súčasnosti stále viac ľudí trpí bolesťami chrbta, pliec, šije, tuhnutím svalstva a rýchlo vzrastá počet osôb trpiacich na ochorenia súvisiace s platničkami. Dlhá sedavá práca, nedostatok správneho pohybu, nesprávne cvičenie, nesprávne držanie tela, toto všetko  zaťažuje našu chrbticu, čo vedie k dlhodobým zdravotným problémom a pretrvávajúcej bolesti.

Negatívne vplyvy dnešného životného štýlu sa dajú zoradiť do základných bodov:

 • preťaženie žilného obehu dolných končatín
 • preťaženie medziobratlových platničiek
 • preťaženie bedrových kĺbov
 • preťaženie vnútorných orgánov ( v polohe v sede )

Pravidelné správne rehabilitačné cvičenie na inverznej lavici vám umožní odstrániť takého problémy, alebo predísť podobným nepríjemnostiam uvoľňovaním, naťahovaním a spevňovaním chrbtového svalstva a chrbtice. Úplné uvoľnenie chrbtice taktiež vedie k tomu, aby ste uľavili svojim platničkám a zvýšili prietok mozgovo-miechového moku. 

Pravideľným cvičením len dva krát týždenne v trvaní 6-8 minút dokážete pozitívne riešiť problémy s bolesťami chrbtice, kŕčovými žilami, skoliózu, vonkajšie hemoroidy, bolesti hlavy, cvičenie výrazne odľahčuje srdcovo-cievnemu aparátu, medzistavcový priestor sa roztiahne, čím sa uvoľnia platničky, ktoré sú počas dňa prakticky neustále pod gravitačným tlakom, takže počas cvičenia “nasajú objem”, jadrá platničiek sa dostanú do správnej stredovej polohy atď.

 

Účinky obrátenej polohy

U človeka je krvný obeh v podstate vertikálny a zemská príťažlivosť v ňom hrá dôležitú úlohu. Pod rovinou srdca je tým postihnutý predovšetkým žilný obeh. Aby sa žilná krv dostala do srdca a do pľúc, musí prekonať zemskú príťažlivosť. Deje sa tak okrem “pumpovania srdcom” hlavne svalovými sťahmi, ktoré stlačujú žily a tlačia krv smerom k srdcu. Toto riešenie je uspokojivé u “prírodného” človeka, ktorý musí pracovať telesne a má dostatok prirodzeného pohybu.

U dnešného civilizovaného človeka, ktorý vedie prevažne sedavý spôsob života, sú svalové sťahy zaisťujúce normálnu rýchlosť krvného obehu nedostatočné. To vedie k nahromadeniu žilnej krvi v dolných končatinách a hlavne v brušnej oblasti, kde krv stagnuje v brušných orgánoch, čo narušuje ich dobrú funkciu. V častiach tela nad úrovňou srdca môže narážať na ťažkosti obeh krvi tepnovej, hlavne smerom k mozgu. Táto situácia je o to horšia, že civilizovaný človek má pri práci „hlavou“ veľké požiadavky na prívod okysličenej krvi do mozgu. Vzpriamená poloha je taktiež príčinou posunutia vnútorných orgánov ( poklesu žalúdku, čriev... ), čo vedie k funkčným poruchám. Preto napríklad aj jogíni celkom logicky kladú veľký dôraz na obrátené polohy, ktoré umožňujú takmer okamžite odstrániť nevýhody vzpriameného postoja.

 

Účinky na kostru

V obrátenej polohe na trakčnej lavici sa svaly rýchlo uvoľňujú a chrbtica sa citeľne predĺži už po niekoľkých minútach. Toto predĺženie je spôsobené opätovným nasatím tekutiny do jadra platničky, ktoré vyživuje chrupavku. Tým dochádza k regenerácii medziobratlových platničiek. Vzhľadom k tomu, že pre bolesti chrbta je charakteristické ich opakovanie a vekom dochádza k degenerácii, je to dôvod pre pravidelné používanie lavice. Obrátenou polohou na trakčnej lavici dosahujeme :

 • predchádzanie vzniku statických porúch chrbtice (skolióza) u mladých jedincov v období rastu
 • prevencie vzniku bolestivých vertebrogénnych stavov (bolesti chrbta)
 • liečba všetkých bolestivých vertebrogénnych syndrómov
 • liečba porúch statiky chrbtice mladých jedincov (chybné držanie tela, skoliotické a kyfotické držanie tela, liečba skolióz všetkých stupňov)

 

Pred trakciou


Po trakcii

 

Účinky na krvný obeh

Obrátená poloha na trakčnej lavici má významné účinky na krvný obeh. Vieme, že vzpriamená poloha podporuje hromadenie krvi v žilách, v častiach tela pod úrovňou srdca, zatiaľ čo nad úrovňou srdca je brzdený tok tepnovej krvi. Obrátená poloha na trakčnej lavici spôsobuje obrat v tejto situácii. Žilná krv je okamžite odvádzaná zo žíl nôh a sú odstránené krvné usadeniny z brušných orgánov. Tým sa urýchľuje návrat žilnej krvi do srdca. Urýchlením návratu žilnej krvi dostávajú pľúca väčšie množstvo krvi k prečisteniu. Obrátená poloha na trakčnej lavici spolu s hlbokým dýchaním tak prečisťuje organizmus bez toho, aby bolo zaťažované srdce, ktoré bije rovnomerne a kľudne. Tepnová krv prichádza v dostatočnej miere a pod ľahkým tlakom do mozgu, zatiaľ čo vo vzpriamenej polohe musí táto krv prekonávať gravitáciu. Obrátená poloha na trakčnej lavici pôsobí preventívne proti žilným zrazeninám, kŕčovým žilám a hemoroidom. Pri sklonoch k týmto problémom prispeje obrátená poloha k ich odstráneniu, alebo aspoň zmierneniu.

 

Účinky na brušné orgány

Oblasť brucha je v podstate staveniskom organizmu. Ide o oblasť medzi bránicou a panvou, ktorá hrá v našom živote rozhodujúcu úlohu. Obrátená poloha na trakčnej lavici uvádza do obehu masy krvi z brušných orgánov. Mimo to zaisťuje dobrý odtok krvi z orgánov uložených v podbrušku, kde prakticky trvalá poloha v sede (charakteristická pre mnoho ľudí) vedie takmer k trvalému prekrveniu. Prostatické problémy, ktorými trpí toľko mužov po päťdesiatke, sú komplikované (a niekedy dokonca vyvolané) týmto množením. Pri obrátenej polohe na trakčnej lavici dochádza k uvoľneniu prostaty a je pociťovaná okamžitá úľava. Dochádza taktiež k odkrveniu pohlavných orgánov. Brušné orgány, ktoré trpia často poklesom (ľadviny, žalúdok, črevá...), sa dostávajú znovu do svojej normálnej polohy a nadobúdajú pôvodné formy, pokiaľ vykonávame obrátenú polohu na trakčnej lavici systematicky. Obrátená poloha na trakčnej lavici pôsobí mimoriadne dobre na zažívacie ústrojenstvo a jeho pripojené žľazy, predovšetkým na pečeň. Mnoho ľudí so sedavým zamestnaním trpí zjavným nadmerným prekrvením tohto orgánu. Ak si uvedomíme, že všetka žilná krv z tráviaceho ústrojenstva prechádza pečeňou, pochopíme, že je nutné vyhnúť sa nadmernému prekrveniu tohto orgánu. Zaistenie dobrého prietoku žilnej krvi tráviacim systémom povedie k lepšiemu prívodu krvi a tým pádom ku zlepšeniu zažívacích funkcií. Počas obrátenej polohy na trakčnej lavici dochádza k účinnej masáži pečene.

 

Účinky na pľúca

Obrátená poloha na trakčnej lavici upravuje radikálnym spôsobom dýchanie. Pôsobí predovšetkým počas výdychu, ktorý je v dýchacom cykle rozhodujúci. Nedostatočný výdych vedie k trvalej stagnácii zbytkového vzduchu, ktorý je v podstate toxický. Inak povedané znižuje množstvo vzduchu, ktoré môžeme vdýchnuť. Pľúca civilizovaných ľudí sú zle prevetrávané. Obrátená poloha na trakčnej lavici uľahčuje hlboký výdych tlakom orgánov na bránicu. Horná časť pľúc je dobre ventilovaná a to je pre naše zdravie obzvlášť dôležité.

 

Účinky na mozog

Mozog je najlepšie prekrvený orgán nášho tela, keďže jeho potreba čerstvej krvi je neporovnateľne vyššia ako u iných orgánov, alebo tkanív. Počas obrátenej polohy na trakčnej lavici priteká krv pomocou gravitácie v dostatočnom množstve a pod miernym tlakom do mozgového obehu, aby ho doslova prečistila. Obrátená poloha na trakčnej lavici zachováva, prípadne obnovuje pružnosť kapilár. Dostatočné premytie a otvorenie mozgových vlásočníc odstraňuje väčšinu migrén a ďalších bolestí hlavy. Obrátená poloha prekrvením mozgu podporuje a stimuluje duševné funkcie. Pamäť sa zlepšuje rovnako, ako sústredenie, zvyšuje sa odolnosť proti nervovej únave, miznú stavy úzkosti a nervozity – a to všetko, keď sa denne praktikuje obrátená poloha na trakčnej lavici. Zlepšujú sa fyziologické funkcie mozgu a tým je umožnené každému jedincovi lepšie využívanie  svojich duševných schopností.

 

Estetické účinky

Tým, že obrátená poloha na trakčnej lavici zlepšuje statiku chrbtice, zaisťuje nám vzpriamený postoj a prirodzene pružnú chôdzu. Dostatočným prekrvením tváre tepnovou krvou je pokožka lepšie vyživovaná. Vďaka obrátenej polohe dochádza k omladzovaniu kože a k jej regenerácii. Dochádza taktiež k dobrému prekrveniu vlasovej pokožky a k podpore rastu vlasov.

Ďalšie účinky obrátenej polohy na trakčnej lavici sú odstránenie nespavosti a prehĺbenie spánku. Najvhodnejšia doba pre aplikáciu obrátenej polohy na trakčnej lavici je večer po celodennej záťaži. Tá je z tela obrátenou polohou doslova  sňatá. Pretože následne už nie sme vystavení žiadnej záťaži (ideme spať), pretrváva uvolnenie chrbtice a kĺbov až do rána. Tým sú samozrejme podporené a prehĺbené všetky ďalšie terapeutické účinky, ktoré obrátená poloha so sebou prináša.

 

Terapeutické účinky

Zemský povrch je nabitý záporne, avšak vysoká atmosféra má náboj kladný. Spodné vrstvy atmosféry, v ktorých žijeme, sa teda nachádzajú v elektrostatickom poli smerujúcom zhora nadol. Pri polohe v stoji je človek vystavený vertikálnemu prúdu tejto energie. Pri obrátenej polohe na trakčnej lavici pôsobí tento prúd na telo opačne. To má u ľudí vyrovnávajúci účinok. Ten vedie k vysokej terapeutickej hodnote obrátenej polohy.

„Ak sa pozeráme na život z hľadiska biofyzikálneho, vidíme, že elektrické javy sú základom všetkého bunečného života a dochádzame k tomu, že konečnou fázou všetkého je elektrický náboj.“ /Dr. J. Belot/. To plne zdôvodňuje potrebnosť zakomponovania obrátenej polohy do nášho života. Veľkou prednosťou obrátenej polohy na trakčnej lavici oproti iným obráteným polohám, napríklad z jógy (stoj na hlave, sviečka...), je jej ľahké zaujatie a následne jednoduché ovládanie polohy na trakčnej lavici. Bez akejkoľvek fyzickej námahy si volíme rôzne uhly obrátených polôh. Riadime sa plne vlastnými pocitmi a dbáme na to, aby nám boli obrátené polohy na trakčnej lavici iba príjemné. Podľa subjektívnych pocitov si volíme sklon obrátenej polohy a dobu zotrvania v obrátenej polohe. Ovládať trakčnú lavicu sa naučíme počas prvých 5 minút.

 

Zásady použitia trakčnej lavice 

Žiadne aplikácie liečby na TL sa nevykonávajú „násilím“, tzn. Cez nepríjemné a bolestivé stavy. Čím je poloha na lavici príjemnejšia, tým je hlbší stav relaxácie a uvoľnenia, a tým je väčšia účinnosť obrátenej polohy.

Už v rovnovážnej polohe dochádza k odľahčeniu celého tela a už táto poloha má liečebné účinky.

V obrátených polohách neostávame dlhšie ako je nám príjemné. V polohách šikmých ostávame cca od 1min. do 5 min., v polohách kolmých do 1 min. Za túto dobu sa telo dostatočne natiahne a kĺbové spoje rozvoľnia. Potom sa vrátime do polohy rovnovážnej, v ktorej ostávame cca 5-8 min. V tejto polohe natiahnutie a uvoľnenie tela pretrváva aj keď intenzita ťahu je znížená na minimum. Takto sú zachované všetky blahodarné účinky obrátenej polohy, bez toho, aby sme museli zvyšovať dobu zotrvania v obrátenej polohe. Tento postup môžeme počas jednej aplikácie podľa vlastnej znášanlivosti opakovať 2x.

Pri prípadných bolestiach a nepríjemných pocitoch sa ihneď vrátime späť do polohy rovnovážnej, v ktorej necháme tieto sprievodné javy doznieť. Pri väčších sprievodných problémoch volíme uhol sklonu lavice čo najmenší, striedavo s polohou rovnovážnou, a zvyšujeme ho postupne podľa adaptácie organizmu.

Pri návrate zo šikmej polohy do polohy východzej doporučujeme ostať niekoľko minút /2-3/ v polohe rovnovážnej.

Frekvenciu a intenzitu používania TL si každý volí individuálne podľa svojej vlastnej znášanlivosti. U starších a chorých ľudí je vhodné začať s polohou rovnovážnou striedavo s polohou šikmou len do cca 50-100 hlavou dole.

Používanie TL podľa týchto zásad je bezpečné a značne efektívne.

 

Kontraindikácie, alebo kto by trakčnú lavicu nemal používať:

 • vážne srdcové ochorenia (ťažšie stavy po infarkte myokardu, ťažké vrodené srdečné vady)
 • stavy po mozgovej mŕtvici
 • pri bolestiach hlavy po zápale mozgových blán
 • pri výduti mozgu
 • pri zelenom zákale očí
 • akútne stavy po zlomeninách obratlových tiel
 • totálna endoprotéza kolien
 • po čerstvých operáciách platničiek chrbtice
 • pri hemofílii
 • pri ťažkej cukrovke
 • stavy po operácii lebky
 • stavy po vysokej amputácii jednej dolnej končatiny
 • ťažké psychotické stavy (stavy nepríčetnosti a pod.)
 • trvalo vysoký krvný tlak
 • nadmerne zvýšená činnosť štítnej žľazy
 • vážne vnútorné ochorenia (napr. kolagenóza, akútne zápaly a ďalšie podľa lekára)
 • U ľudí vážne chorých, alebo trpiacich rôznymi vážnymi zdravotnými problémami musí vhodnosť cvičenia na TL a jeho aplikáciu doporučiť ošetrujúci lekár. Títo ľudia by TL nemali bez doporučenia lekára používať.

Pokiaľ sa používaním TL pri liečbe bolesti prehlbujú, nedoporučuje sa takýmto pacientom naďalej používať TL bez konzultácie s lekárom.